WOLONTARIAT

Szanowni Państwo,

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju wstrzymujemy przyjęcia na staż i wolontariat w naszym Ośrodku.

Fundacja Praesterno Ośrodek w Lublinie prowadzi program umożliwiający zdobywanie bogatego doświadczenia w pracy z klientem metodami psychologicznymi. Skierowany jest do studentów III, IV i V roku psychologii.

Wolontariat jednoroczny

(wrzesień – czerwiec) – obejmuje staż na Młodzieżowej Grupie Wsparcia (90h) oraz udział w Spotkaniach Klinicznych Zespołu. Wolontariusz ma możliwość bezpośredniej obserwacji pracy z grupą w oparciu o proces grupowy, uczestniczy w omawianiu procesu oraz indywidualnych prac uczestników z prowadzącym. Podczas Spotkań Klinicznych zespołu dokonuje się superwizja, wolontariusz rozszerza swoją wiedzę o doświadczenia innych grup, uczy się przedstawiać studia przypadków oraz analizować mechanizmy zachowań.

Wolontariat dwuletni

z możliwością pogłębionego szkolenia oraz zatrudnienia. W pierwszym etapie obejmuje staż na Młodzieżowej Grupie Wsparcia (wrzesień – czerwiec) oraz udział w Spotkaniach Klinicznych (j.w.). W drugim roku wolontariusz bierze udział w Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej, które przygotowuje do pracy z klientem (trening otwarcia, analiza własnych predyspozycji do pracy z klientem oraz umiejętności interpersonalnych, zbieranie danych i przygotowywanie studium przypadku). Równolegle stażysta samodzielnie prowadzi Młodzieżową Grupę Wsparcia, którą superwizuje podczas Spotkań Klinicznych zespołu. Po tym okresie zespół decyduje o dalszej współpracy.

Szczegółowe informacje o Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej.