WOLONTARIAT

 

Fundacja Praesterno Ośrodek w Lublinie prowadzi program umożliwiający zdobywanie bogatego doświadczenia w pracy z klientem metodami psychologicznymi. Skierowany jest do studentów III, IV i V roku psychologii.

Wolontariat jednoroczny

(wrzesień – czerwiec) – obejmuje staż na Młodzieżowej Grupie Wsparcia oraz udział w Spotkaniach Klinicznych Zespołu. Wolontariusz ma możliwość bezpośredniej obserwacji pracy z grupą w oparciu o proces grupowy, uczestniczy w omawianiu procesu oraz indywidualnych prac uczestników z prowadzącym. Podczas Spotkań Klinicznych zespołu dokonuje się superwizja, wolontariusz rozszerza swoją wiedzę o doświadczenia innych grup, uczy się przedstawiać studia przypadków oraz analizować mechanizmy zachowań.