GRUPY WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY

Grupa wsparcia dla młodzieży

Jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne trudności oraz problemy.  Udział w takiej grupie polega na dawaniu sobie wzajemnego wsparcia, dzieleniu się swoimi doświadczeniami oraz wzajemnym motywowaniu się w dążeniu do postawionych sobie celów.  Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, niwelowaniu skutków jakie mogą nieść ze sobą problemy, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Spotkania grup wsparcia odbywają się raz w tygodniu, spotykamy się w Ośrodku lub za pośrednictwem Internetu. Na spotkaniach dbamy o poufność, przyjazną atmosferę oraz wzajemne zaangażowanie.  Grupa wsparcia jest dla ciebie, jeśli:

 • zmagasz się z trudnościami życia codziennego;
 • nie masz wśród najbliższych osoby, z którą chciałabyś/chciałbyś szczerze porozmawiać;
 • chcesz być usłyszanym i zrozumianym;
 • chcesz uczyć się rozmawiać o tym co dla ciebie ważne, śmiało iść przez życie nazywając swoje uczucia i potrzeby;
 • chcesz otrzymać wsparcie i dawać go innym;
 • chcesz zacząć wyrażać siebie i być dla wszystkich i dla siebie prawdziwy;
 • empatycznie odbierać innych;
 • potrzebujesz wsparcia, motywacji by coś zmienić;
 • inni mówią, że jest coś „nie tak”;
 • czujesz się obco we własnym ciele i wśród innych osób;
 • trudno Ci zrozumieć co taki naprawdę czujesz;
 • chcesz nauczyć się skutecznej komunikacji i podnieść swoje kompetencje społeczne;