SZKOŁA DLA RODZICÓW

Grupy wsparcia dla rodziców

Cykliczne spotkania mające na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji wychowawczych uczestników w zakresie radzenia sobie z problemami w rodzinie. Praca z grupami odbywa się w oparciu o teorię procesu grupowego i reguły pracy wykorzystującej dynamikę rozwoju grupy. W trakcie pracy z grupą wykorzystywane są elementy treningu otwarcia, elementy edukacyjno – warsztatowe, elementy terapii grupowej, indywidualna praca terapeutyczna na tle grupy, zadania psychokorekcyjne i terapeutyczne. Problematyka warsztatów obejmuje kilkanaście zagadnień:

  • Emocje i praca nad integracją grupy;
  • Komunikacja interpersonalna: werbalna, niewerbalna, style komunikowania się;
  • Bariery komunikacyjne i asertywność;
  • Role w grupie, struktura grupy – odwołania do ról pełnionych w życiu i rodzinie;
  • Okresy rozwojowe dziecka – potrzeby, sposoby ich zabezpieczania;
  • Jak wspierać rozwój dziecka – ćwiczenia i zadania dla rodziców;
  • Diagnoza osobistych wzorów wychowawczych – odniesienia do osobistej sytuacji rodziców w kontekście pełnionych ról rodzicielskich;
  • Odkrywanie mechanizmów rządzących rodziną: trójkąt dramatyczny, momenty kryzysowe, dynamika więzi w rodzinie, kody rodzinne, tajemnice i in.;
  • Problematyka uzależnień: źródła uzależnień jako deficyty psychospołeczne, współuzależnienie, studia przypadków;